Leiderschap en spiritualiteit

Leiderschap en spiritualiteit

Op maandag 26 november 2018 hielden we onze eerste expertmeeting.

Op maandag 26 november 2018 hielden we onze eerste expertmeeting: over leiderschap en spiritualiteit. Het was een stevige discussie tussen een personal coach, een dirigent, een hartchirurg, een oud-provinciaal, een emeritus hoogleraar, en twee medewerkers van het FSC. We bespraken vanuit ieders praktijk het kader en de vooronderstellingen van de leider, het proefondervindelijke karakter en de gehanteerde concepten, het in beweging zetten van mensen, de combinatie van visionair, manager en pastor zijn, de repercussies voor het privéleven, de verhouding tot het protocol, het opleider zijn, en de betekenis en de symboliek van de partituur. Zeer geslaagd!

Leiderschap en spiritualiteit

laatste nieuws

Duurzaamheid en Ethiek

Veertien experts namen deel aan een brainstormsessie over ons jaarthema.Spiritual Morality

Promotie Krijn Pansters aan de Faculteit Theologie van de KU Leuven.Leiderschap en spiritualiteit

Op maandag 26 november 2018 hielden we onze eerste expertmeeting.