Publicaties

Publicaties

Nieuw verschenen:  Volg de liefde

 

 

Wat is goed leiderschap? Die vraag wordt acuut als je zelf gevraagd wordt sturing en bescherming te bieden. Door anderen of door de omstandigheden. Dit boek wil je inspireren daarin een weg te vinden die bij je past.

Men wordt niet geboren als leider, maar geroepen om leiderschap te tonen. Dit geldt zeker voor Franciscus en Clara van Assisi, twee spirituele leiders uit de dertiende eeuw die hun leiderschap proefondervindelijk hebben
moeten ontwikkelen. Hun leiderschap was exemplarisch, spiritueel en ‘vrouwelijk’ of verbindend.

In dit licht zijn vier vrouwelijke leiders geïnterviewd. In het oog springt dat ze net als Clara en Franciscus in staat zijn leiderschap te delen en mensen te verbinden. Ook leggen vijf leiders met heel uiteenlopende werkterreinen
uit hoe zij leiding leerden geven. Hier ontstaat een dialoog tussen de praktijk van nu en die van de laatmiddeleeuwse heiligen. Een analyse van vier spirituele leiders, waaronder Franciscus en Clara zelf, maken het overzicht van typen
leiderschap compleet.

Met bijdragen van en door: Marieke Bouwman, Michel Versteegh, Hanna Rijken, Monique van Dijk - Groeneboer, Archibald van Wieringen, Bart J. Koet, Willem Marie Speelman, Gerard Pieter Freeman, Alkeline van Lenning, Bernardus Peeters OCSO, Krijn Pansters, Marieke Bouwman, Theo van der Zee, Harald van Veghel, Ada van der Velden-Westervelt, Jan van den Eijnden OFM, Erik van Kerkhoff.

 

Nieuw verschenen:  Duurzame duurzaamheid

 

 

De bundel ‘Duurzame Duurzaamheid, Ecologische bekering en betrokkenheid, Krijn Pansters (red.)’ is verschenen bij uitgeverij Eburon.

Voor een duurzame toekomst van de mensheid en de aarde zal ieder individu een omslag moeten maken van eigenbelang naar de inzet voor zaken van gedeelde waarde. Deze ethische omslag kan op diverse manieren plaatsvinden. Maar hoe voltrekt zich deze omslag nu werkelijk? Kun je organiseren dat deze omslag zich voltrekt? Kunnen mensen bewogen worden tot een morele omkeer naar belangen van waarde?

Lees het interview met Krijn Pansters: ‘Theologie en ethiek noodzakelijk in debat duurzaamheid om goed gedrag te bevorderen.’

U kunt de bundel bestellen bij Eburon.

 

Nieuw verschenen:  Armut als Problem und Armut als Weg / Poverty as Problem and as Path

 

 

Armut war und ist ein Problem, das jede Zeit, jede Gesellschaft und jede Religion neu herausfordert. Gegenwärtig erfahren wir Armut als ein globales und komplexes Problem, da immer mehr Menschen von unfreiwilliger Armut betroffen sind. Dagegen steht das franziskanische Ideal der freiwilligen radikalen Armut. Die zweiteilige internationale Tagung in Münster und Utrecht thematisierte und problematisierte zum einen die sozio-ökonomischen Ursachen und Folgen der unfreiwilligen Armut. Zum anderen fragte sie nach konkreten franziskanischen Beiträgen zur Armut als einem alternativen und zukunftsweisenden Weg.

Poverty is a problem that challenges every period, every society, and every religion. Nowadays, we regard poverty as a global and complex problem as more and more people are affected by involuntary poverty. In contrast to this the Franciscan way of life chooses a voluntary radical poverty. The two-part international conference in Münster and Utrecht picked out the socio-economic causes and consequences of involuntary poverty, and provided concrete Franciscan contributions to poverty as an alternative and forward-looking path.

Voor meer informatie, zie: https://www.aschendorff-buchverlag.de/detailview?no=13302.

 

Nieuw verschenen: De liefde achterna

 

 

Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang miljoenen mensen. Met komst van paus Franciscus is de belangstelling voor deze minderbroeder uit de dertiende eeuw nog meer gegroeid. De leefregels van Franciscus gaan over het ‘gewone’ leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God. kernthema’s zijn ‘doen en (vooral) laten’, navolging en samenleven.

Willem Marie Speelman voorziet de leefregels van een toelichting die de inhoud opent voor deze tijd.

Voor meer informatie, zie: https://www.boekencentrum.nl/de-liefde-achterna

 

Nieuw verschenen: Spirituele ethiek

 

 

Spirituele ethiek is de betrokkenheid op het goede, beschouwd als een systeem van betrekkingen tussen God, mens en gemeenschap. Het fenomeen wordt hier verkend vanuit verschillende invalshoeken, om te komen tot een beter verstaan van hoe ethiek zich – als ‘levensrichting’ en ‘levensinrichting’ – manifesteert in haar spirituele gedaante. Daarbij is Spirituele ethiek verrijkt met franciscaanse perspectieven, om door middel van een verzameling richtinggevende inzichten over ‘goed leven’ en ‘goed samenleven’ de spirituele vormen van ‘goed zijn’ en ‘goed doen’ beter voor het voetlicht te brengen.

Een experimenteel boek, bedoeld als blauwdruk voor spiritueel denken over de morele mogelijkheden van de mens.

Voor meer informatie zie: https://www.damon.nl/book/spirituele-ethiek.

 

Publicaties

laatste nieuws

Impact creƫren vanuit het hart

Webinar ABN-ARMO over goed zorgen voor mens en aarde.Duurzame duurzaamheid

Naar een duurzaamheid die blijvend verankerd is in het gedrag van mensen.Franciscaanse blog

Het Franciscaans Studiecentrum lanceert een internationale blog.